Ce este Certificatul Energetic al unei cladiri?

Performanta energetica a cladirii - energia efectiv consumata sau estimata pentru a raspunde necesitatilor legate de utilizarea normala a cladirii, necesitati care includ în principal: încalzirea, prepararea apei calde de consum, racirea, ventilarea si iluminatul.

De ce este nevoie de Certificatul de Performanta Energetica?

Care sunt clasele de performanta energetica?

LEGISLATIE

Incepand cu data de 1 ianuarie 2011 devine obligatorie elaborarea certificatelor si punerea acestora la dispozitia potentialilor cumparatori sau chiriasi de catre proprietari, in cazul in care se incheie contracte de vanzare - cumparare sau inchiriere a locuintelor unifamiliale si a apartamentelor din blocurile de locuinte.

Pentru toate celelalte cladiri care se construiesc, sunt vandute sau inchiriate, elaborarea certificatului de performanta energetica este obligatorie incepand cu data de 1 ianuarie 2007. In cazul cladirilor existente care necesita lucrari de reabilitare termica, fundamentarea oportunitatii si necesitatii reabilitarii termice se face prin Auditul Energetic.

Atat Certificatul Energetic cat si Auditul Energetic este intocmit de catre auditori energetici pentru cladiri, autorizati de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei si este valabil 10 ani de la data emiterii.

Certificatul se elaboreaza pentru urmatoarele cladiri noi sau existente, care se construiesc, sunt vandute sau inchiriate:

 • locuinte unifamiliale;
 • blocuri de locuinte;
 • birouri;
 • cladiri de invatamant (crese, gradinite, scoli, licee, universitati, camine, internate);
 • spitale, policlinici;
 • hoteluri si restaurante;
 • sali de sport;
 • cladiri pentru servicii de comert (magazine, spatii comerciale, sedii de firme, banci);
 • alte tipuri de cladiri consumatoare de energie (cladiri industriale cu regim normal de exploatare);

Proprietarii de imobile au obligatia de a prezenta, in momentul vanzarii sau inchirierii, certificatul de performanta energetica.

Pentru categoriile de cladiri care se construiesc, certificatul se elaboreaza prin grija investitorului/proprietarului si este inclus in documentatia pentru receptia la terminarea lucrarilor, pastrandu-se la cartea tehnica a constructiei sau la proprietar pana la constituirea acesteia.

Pentru cladirile care se vand sau se inchiriaza, certificatul se elaboreaza prin grija proprietarului si se prezinta la incheierea contractului de vanzare - cumparare, respectiv a contractului de inchiriere. Certificatul ENERGETIC este eliberat proprietarului, iar acesta il pune la dispozitia potentialului cumparator sau chirias.

In cazul cladirilor cu o suprafata utila de peste 1000 mp, aflate in proprietatea/ administrarea autoritatilor publice sau a institutiilor care presteaza servicii publice, certificatul va fi afisat intr-un loc accesibil si vizibil publicului. Se afiseaza la loc vizibil si temperaturile interioare recomandate.

Baza legislativa

 • Legea nr.199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicata.
 • Legea nr.325/2002, pentru aprobarea OG 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice, asigura cadrul legal pentru activitatea de reabilitare si modernizare termica a cladirii si instalatiilor aferente, cu scopul de a imbunatati confortul interior, a reduce consumurile de energie, costurile de intretinere si emisiile poluante generate de producerea energiei.
 • Legea nr.211/2003 pentru aprobarea OUG 174/2002 privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietajate, impreuna cu Hotararea nr.1070/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietajate.
 • HG 1070/2003 Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietajate. Modificat de HG 1735/2006.
 • Legea 260/2006 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 174/2002
 • OUG 187/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 174/2002
 • Ordin MIRA 1459/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind performanta energetica a cladirilor
 • HG 1735/2006. *Modifica HG 1070/2003 privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr.1070/2003.
 • Legea 372/2005 - privind performanta energetica a cladirilor publicata in M.O. partea I nr.1144 din 19.12.2005, intrata in vigoare pe 01.01.2007
 • Ordinul nr. 691 din 10.08.2007 - pentru aprobarea normelor metodologice privind performanta energetica a cladirilor publicata in M.O. partea I nr. 695 din 12.10.2007.
 • Ordonanta Guvernului Romaniei. nr. 29/2000 - privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice (in acord cu prevederile Protocolului de la Kyoto).
 • Ordonanta de Urgenta 18/2009 - privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte.
 • OUG 114/23.12.2009 aparuta in M.O. 919/29.12.2009 Art. XV

LIVIU FOSA

RECLAMASoftMall All Energy